Все на урок хімії


7.   Алкани, фізичні і хімічні властивості, добування застосування. (Д.3. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот)
8.   Алкани, фізичні і хімічні властивості, добування застосування.
9.   Циклоалкани, їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування.
10.                    Циклоалкани, їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування .
11.                    П.р. №1 Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних сполуках .
12.                     Розв'язування задач на виведення формул органічних сполук.
13.                    Розв'язування задач
14.                     Алкени, їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування. (Д.4. добування етену Д.5. горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганатом) 
15.                    Алкени, їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування .
16.                    Алкіни їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування. (Д.6. добування етину карбідним способом, Д.7. горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчину калій перманганату)
17.                    Алкіни їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування.
18.                     Бензен. Арени їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування. (Д.8. бензен як розчинник Д.9. відношення бензену до розчину калій перманганату)
19.                    Бензен. Арени їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування. (Д.10. горіння бензену .11. відношення бензену до бромної води).
20.                    Добування і застосування вуглеводнів.
21.                    Підсумковий урок.
22.                    Узагальнення знань про вуглеводні.
23.                    Нафта. Природний і супутний нафтові гази. Переробка нафти. (Д. 12. Модель нафтоперегінної установки)
24.                    Нафта. Природний і супутний нафтові гази. Переробка нафти. (Л.р.№2 Озн. із зразками продуктів переробки нафти. Озн. із зразками продуктів коксування вугілля)
25.                    Вугілля. Хімічна переробка вугілля.
26.                    Підсумковий урок.
27.                    Контрольна робота №1
28.                    Насичені,одноатомні спирти. Будова, ізомерія, номенклатура, фізичні властивості.
29.                    Насичені,одноатомні спирти. Будова, ізомерія, номенклатура, фізичні властивості.
30.                    Хімічні властивості спиртів, добування і застосування. (Д.14.,15.Взаємодія етанолу з натрієм, бромоводнем)
31.                    Хімічні властивості спиртів, добування і застосування.
32.                    Багатоатомні спирти – етиленгліколь і гліцерин
33.                    Багатоатомні спирти – етиленгліколь і гліцерин.
34.                    Фенол, властивості, вплив на довкілля, застосування. (Д.4,5,6 Розчинність фенолу,взаємодія з натрієм, ферум (ІІІ) хлоридом)
35.                    Фенол, властивості, вплив на довкілля, застосування. (Д. витіснення фенолу з натрій феноляту дією карбон оксидом)
36.                    Альдегіди. Будова. Властивості, добування, застосування. (Л.р. Окиснення метаналю арґентум (І) оксидом Л.р. Окиснення метаналю купрум (ІІ) гідроксидом)
37.                    Альдегіди. Будова. Властивості, добування, застосування. (Л.р. Окиснення спирту до альдегіду)
38.                     Насичені одноосновні карбонові кислоти їх фізичні, хімічні властивості, добування і застосування. (Л. р № 8. Дія етанової кислоти на індикатори. Л.р.9. взаємодія етанової кислоти з магнієм. Л.р.10. взаємодія етанової кислоти з лугом).
39.                    Насичені одноосновні карбонові кислоти.
40.                    П. р.№2.Властивості етанової кислоти
41.                    Вищі карбонові кислоти. Мила. Синтетичні миючі засоби. (Л. р.№13. порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.)
42.                     Естери . Жири. Їх властивості, значення у життєдіяльності організмі. (Л.р.№11розчинність жирів. Л.р.12. доведення ненасиченого характеру рідких жирів)
43.                    Естери . Жири. Їх властивості, значення у життєдіяльності організмі.
44.                    Моносахариди, дисахариди. (Л.р.№14взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом)
45.                    Моносахариди, дисахариди.
46.                    П.р.№3 Розв'язування експериментальних задач
47.                    Контрольна робота № 2
48.                    Аміни. Анілін
49.                    Аміни. Анілін 
50.                    Амінокислоти. Їх властивості, значення у життєдіяльності організму
51.                    Амінокислоти. Їх властивості, значення у життєдіяльності організму.
52.                    Білки. Їх властивості, значення у життєдіяльності організмі
53.                    Білки. Їх властивості, значення у життєдіяльності організмі
54.                    Нуклеїнові кислоти.
55.                    Підсумковий урок.
56.                    Загальна характеристика високомолекулярних сполук. Добування.
57.                    Пластмаси. Каучуки, гума 
58.                    Полімери 
59.                    Поняття про природні, штучні і синтетичні волокна.
60.                    Розв’язання задач на полімеризацію.
61.                    Підсумковий урок.
62.                    Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем.
63.                    Значення хімії у повсякденному житті.
64.                    Значення хімії у повсякденному житті.
65.                    Хімія та екологія.
66.                    Хімія та екологія .
10клас. Складено згідно «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Хімія. Академічний рівень»Київ, 2010
1.   Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома. Хімічний зв’язок. (Д.1.Періодична система хімічних елементів Д.2. Моделі будови атомів елементів 1-го та 2-го періодів)
2.   Основні класи неорганічних сполук. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук. (Л.р.№1 визначення йонів Н+ і ОН- )
3.    Місце неметалічних елементів в періодичній системі. Поширеність у природі.
4.   Алотропія. Фізичні і хімічні властивості неметалічних речовин.
5.   Алотропія. Фізичні і хімічні властивості неметалічних речовин.
6.   Розрахуки за реагентами, один з яких узятий в надлишку.
7.   Розрахуки за реагентами, один з яких узятий в надлишку.
8.   Сполуки  неметалічних елементів з гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота. Властивості, добування, застосування. Якісна реакція на хлорид-йон. (Д.4. Хімічні властивості хлоридної кислоти Л.р.2Якісна реакція на хлорид-йон)
9.   Хлоридна кислота. Властивості, добування, застосування. Якісна реакція на хлорид-йон.
10.                    Розв’язування задач.
11.                    Амоніак, його властивості, добування, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. (Д.5 добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді (фонтан))
12.                    Амоніак, його властивості, добування, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. (Л.р. 3 Якісна ракція на йон амонію.)
13.                    Розрахунки за рівнянням реакції, вихід продукту реакції.
14.                    Розрахунки за рівнянням реакції, вихід продукту реакції.
15.                    Оксиди неметалічних елементів. (Д.6. Добування карбон (ІV) оксиду, Д.7.Гідратація 
РОта СО2, випробування їх розчинів індикатором Л.р. №4 вз.СОз кальцій гідроксидом)
16.                    Добування сульфатної кислоти.
17.                    Сульфатна кислота. Якісна реакція на сульфат- йони. (Д.8. Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти Д.9 Взаємодія конц. Н2SО4 з Сu.)
18.                    Сульфатна кислота, її солі. Якісна реакція на сульфат- йони. (Л.р.5 Виявлення сульфат- йонів в розчині)
19.                    Розв’язування задач.
20.                    Контрольна робота
21.                    Нітратна та ортофосфатна кислоти, їх солі. (Д.10Вз. Конц. і розв. розчинів нітрат к-ти на Сu.)
22.                    Нітратна та ортофосфатна кислоти, їх солі.
23.                    Азотні і фосфорні добрива. (Л.р. 6,7Ознайомлення із зразками азотних та фосфатних добрив.)
24.                    Азотні і фосфорні добрива.
25.                    Карбонатна і силікатна кислоти, їх солі. Якісна реакція на карбонат-йони. (Л.р. 8 Визначення карбонат- йонів. Л.р. 9. Ознайомлення із зразками природних силікатів . Дія хлоридної кислоти на кальцій карбонат.)
26.                    Карбонатна і силікатна кислоти, їх солі. Якісна реакція на карбонат-йони. 
27.                    П.р. №1. Добування СО2, взаємоперетворення карбонатів і гідрокарбонатів. 
28.                    Місце металічних елементів в періодичній системі. Будова, властивості металів. (Л.р. 10 Порівняння хім.. активності металів, Л.р. 11.Взаємодія металів  із розчинами кислот.)
29.                    Місце металічних елементів в періодичній системі. Будова, властивості металів. 
30.                     Розрахунки за реагентом, що містить домішки.
31.                    Розрахунки за реагентом, що містить домішки.
32.                    Лужні метали – натрій і калій, їх сполуки. (Д.11Взаємодія натрію з водою, дослідження утвореного розчину фенолфталеїном.)
33.                    Лужні метали – натрій і калій, їх сполуки. (Д.12.Ознайомлення із зразками калійних добрив.)
34.                    Кальцій, його сполуки. Поняття про твердість води. (Д.13 взаємодія СаО з водою Д. 14. Горіння магнію)
35.                     Поняття про твердість води.
36.                    Розв’язування задач.
37.                    Алюміній, його сполуки, їх амфотерність. (Л.р.12Добування АІ(ОН)3, дослідження його амфотерності)
38.                    Алюміній, його сполуки, їх амфотерність.
39.                    Солі алюмінію. Застосування сполук алюмінію.
40.                    Ферум. Його сполуки, застосування сполук феруму. (Л.р.13 Добування гідроксидів феруму, взаємодія їх з кислотами.)
41.                    Ферум. Його сполуки, застосування сполук феруму.
42.                    Загальні способи добування металів. (Л.р.14.Ознайомлення із зразками металічних руд)
43.                    Загальні способи добування металів.
44.                    Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі. (Д.16. ознайомлення із зразками металів і сплавів Д.17. ознайомлення із зразками чавуну і сталі)
45.                    Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі. (Д.18 схеми і макети доменного виробництва. Д.19 Модель кисневого конвертера)
46.                    Розв’язування задач.
47.                    П.р №2 Розв’язування експериментальних задач.
48.                    Контрольна робота №2
49.                    Повторення матеріалу
9клас
Складено згідно «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
Хімія 7-9 класи»
Київ Ірпінь
2017


Підручник: Григорович О.В.

Хімія 9клас.- Харків: Ранок, 2017
  № з.п
Тема уроку
Хімічний експеримент
Дата
    1
    Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Вступний інструктаж з БЖД


    2 
    Хімічний зв'язок і будова речовини.


Тема 1. Розчини (9 год)
    3
     Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі
    Дом. Експерим. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль…)

    4
    Розв"язування задач за рівнянням реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткої розчиненої речовини.


    5
    Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.


    6
     Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.


    7
    Характеристика розчинів. Насичені і ненасичені, концентровані й розведені розчини.


    8
    Характеристика розчинів. Насичені і ненасичені, концентровані й розведені розчини.


     9
    Розв"язування задач за рівнянням реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткої розчиненої речовини.


    10
    Розв"язування задач за рівнянням реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткої розчиненої речовини.

    11
     Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як процес. Поняття про кристалогідрати.
      Д.1 Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді)

Виставлення тематичної оцінки
Тема 2. Електролітична дисоціація (4 год)

    12
     Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот,основ,солей у водних розчин.
Д.3. Дослідження
Речовин та їх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильовану воду, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлорид на кислота)

    13
     Електролітична дисоціація кислот,основ,солей у водних розчин


    14
     Ступінь електролітичноїдисоціації. Сильні та слабкі електроліти


    15
    Ступінь електролітичноїдисоціації. Сильні та слабкі електролітиТема 3. Реакції йонного обміну у розчинах (9 год)

     16
    Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.
Л.д.2 Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти)

    17
     Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання. Складання йонних рівнянь.
     Д.4-6.Р-ї обміну між розчинами електролітів.

    18
    Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання. Складання йонних рівнянь.Виявлення в розчині гідроксид-йонів та йонів Гідрогену.
Л.д.№1 Виявлення йонів Н+ та ОН- в р-ні.

    19   
    Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.


    20
    Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.
     Д.7-9 Виявлення хлорид, сульфат, карбонат-йонів

    21
    Розв’язання експериментальних задач.


    22
    Практична робота №3. Розв’язання експериментальних задач.


    23
    Контрольна робота №1


Виставлення тематичної оцінки
Тема 4. Типи хімічних реакцій.
    24
    Класифікація різних  реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну. Оборотні та необоротні реакції
    Д.4 Р-ї розкладу, сполучення, обміну,заміщення, екзо- та ендотермічні реакції

    25
    Класифікація різних  реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну. Оборотні та необоротні реакції


    26
    Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.


    27
    Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.


    28
    Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці


    29
    Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння.
    Д.6. Р-ї ендо- та екзотемічні

    30
    Термохімічні рівняння. Розв’язання задач.


    31
     Оборотні і необоротні реакції


    32
    Швидкість хімічної реакції. Фактори,які на неї впливають.
Л.д. 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

    33
    Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.


   34
    Навчальні проекти. 1.Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів
    2.Електроліти в сучасних акумуляторах.
    3. Вирощування кристалів солей.


Виставлення тематичної оцінки
Тема 4. Органічна хімія. Вуглевоні. (7 год)
    35
    Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени

    36
    Метан, як представник насичених вуглеводнів. Гомологія метану (перші десять), їх молекулярні і структурні формули та назви.
Д.6. Моделі молекул вуглеводнів


    37
    Метан, як представник насичених вуглеводнів. Гомологія метану (перші десять), їх молекулярні і структурні формули та назви.

    38
    Фізичні та хімічні властивості гомологів метану


    39
    Фізичні та хімічні властивості гомологів метану


    40
    Етен і етин, як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину(галогенування, гідрування)

    41
    Етен і етин, як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину(галогенування, гідрування)


    42
    Горіння вуглеводнів. Обчислення обємних відношень газів за хімічними рівняннями.
    Д.7. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

    43
     Горіння вуглеводнів. Обчислення обємних відношень газів за хімічними рівняннями.

    44
    Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.
    Д.8. Ознайомлення із зразками виробів із поліетилену. Виявлення властивостей поліетилену, відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

    45
    Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, камяне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.


Виставлення тематичної оцінки
Тема 5. Оксигенвмісні органічні сполуки (9 год.)
    46
     Оксигенвмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.


    47
     Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості    48
     Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.


    49
     Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.
Л.д. 11. Взаємодія гліцеролу з Си(ОН)2


    50
    Етанова (оцтова) кислота. ЇЇ молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.
     Д.9-10. Дія етанової кислоти на індикатори.
Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.


    51
      П.р. №4 Властивості етанової кислоти    52
    Контрольна робота № 2Виставлення тематичної оцінки
Тема 6. Високомолекулярні сполуки (11 год.)
     53
     Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.
    Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.
     Дом. Експеримент.
    Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника


    54
    Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.
    Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.    55
    Вуглеводи. Глюкоза. Молекулярна формула, фізичні властивості, якісна реакція, поширення і утворення в природі.
Л.д.12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом


    56
     Вуглеводи. Глюкоза. Молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.    57
    Сахароза. Молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.    58
    Полісахариди. Целюлоза. Крохмаль – природні полімери. Якісна реакція на крохмаль.
Л.р.№13 Відношення крохмалю до води.
Л.р.№14 Взаємодія крохмалю з йодом


    59
    Полісахариди. Целюлоза. Крохмаль
Дом експ. Виявлення органічних речовин у харчових продуктах.


   60
    П. р. №5 Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.    61
    Застосування вуглеводів, їх біологічна рольВиставлення тематичної оцінки
Нітрогенвмісні органічні речовини
    62
    Поняття про амінокислоти.    63
    Білки, як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна дія амінокислот і білків.    64
    Значення природніх та синтетичних органячних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.    65      
    Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозвязки між речовинами та їх взаємоперетворення.    66
    Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.    67
    Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.    68
    Навчальні проекти.
    1. Використання полімерів.
     2. Хімічний склад жувальних гумок. 3. Друге життя паперу
Виставлення тематичної оцінки
8  клас
Складено згідно «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
Хімія 7-9 класи»
Київ 2017


Підручник: Григорович О.В.

Хімія 8 клас.- Харків: Ранок, 2017

Тема уроку
Хімічний експери-мент

Найважливіші хімічні поняття. Прості і складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. Вступний інструктаж з т.б.


Відносна молекулярна маса, її обчислення за хім. Формулою


Масова частка елемента в складній речовині.Короткі історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени
Д.1. Періодична сист хім. Елементів Д.І. Менделєєва

Короткі історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени


Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.


Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
Д.2. Моделі атомів

Будова електронних оболонок атомів елементів №1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами. Поняття про радіус атома.
Д.3. Форми електронних орбіталей

Будова електронних оболонок атомів елементів №1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами. Поняття про радіус атома.


Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.


Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.


Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем в періодичній системі та будовою атома


Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем в періодичній системі та будовою атома


Значення періодичного закону.


Навчальні проекти.
З історії відкриття періодичної системи хім.. елементів
Форми періодичної системи хімічних елементів
Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Ковалентний зв'язок. Його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок.


Ковалентний зв'язок. Його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронні формули молекул.


Йони. Йонний зв'язок, його утворення.


Йони. Йонний зв'язок, його утворення.


Кристалічні гратки. Атомні, молеку-лярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток
Д.4. Кристалічні гратки різних типів Д.5.Речовини атомної, молекулярної будови

Кристалічні гратки. Атомні, молеку-лярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток
Л.Д.1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

П.Р.1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток


Контрольна робота 1


Проект. Використання кристалів у техніці. Кристали: краса і користь


Урок узагальнення знаньТема 3. Розрахунки за хімічними формулами (9 годин)
Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.


Молярна маса речовини. Розрахування кількості речовини за відомою масою і масу речовини за відомою кількістю речовини.


Розв’язування задач. Обчислення маси речовини, кількості речовини, числа частинок в певній кількості і масі речовини.


Розв’язування задач. Обчислення маси речовини, кількості речовини, числа частинок в певній кількості і масі речовини.


Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.Розв’язування задач з використанням молярного об’єму газів.


Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.Розв’язування задач з використанням молярного об’єму газів.
Д.6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль ( або однакової кількості речовини)

Відносна густина газів


Розв’язування задач


Підсумковий урок
Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура
Д.16. Таблиця розчинності

Оксидифізичні властивості. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.
Д.7 Зразки оксидів
Д.8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з
водою

Оксидифізичні властивості. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.


Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій


Розвязування задач


Основи: фізичні властивостіХімічні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
Д.11. Зразки основ.

Основи: фізичні властивостіХімічні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
Д.12.Хімічні властивості лугів.

Кислоти: фізичні властивості. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Ряд активності металів. Реакції заміщення і обміну
Д.9. Зразки кислот

Д.10. Хімічні влас-
тивості кислот.


Кислоти: фізичні властивості. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Ряд активності металів. Реакції заміщення і обміну
Л.Д.3 Взаємодія металів із солями у водному розчині

Кислоти: фізичні властивості. Хімічні властивості кислот: взаємодія із основами, солями. Рекція нейтрізції.
Л.Д.2 Взаємодія лугів з кислотами

Кислоти: фізичні властивості. Хімічні властивості кислот: взаємодія із основами, солями. Рекція нейтрізції.Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями
Д.16. Зразки солей
Д17. Хімічні влас-
тивості солей.


Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями
Л.Д. 4. Взаємодія металів із солями в розчині
Л.д.5. Взаємодія солей з лугами у
водному розчині.
Л.Д.6. Реакція обміну між солями
в розчин
Л.д.7 Розвязування експериментальних задач на прикладі реакції обміну

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині при сплавлянні)
Д.13 Добування і хімічні властивості нерозчинних основ
Д.14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

Способи добування оксидів, кислот, основ, солей.


Способи добування оксидів, кислот, основ, солей.


Практична робота № 2
Дослідження властивостей основних класівнеорганічних сполук


Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
   Д18. Взаємодія ка-льцій оксиду з водою,дослідження добутого розчину індикатором, про-пускання вуглекис-
лого газу крізь
розчин.
19. Спалювання
фосфору, розчи-
нення добутого
фосфор(V) оксиду
в теплій воді, до-
слідження розчи-
ну індикатором
і нейтралізація
лугом

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.


Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.


Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій
Д.17. Доведення
амфотерності
цинк гідроксиду


Навчальні поекти.
Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві і побуті.
Хімічний склад і використання мінералів


Розв’язування експериментальних задач
Л.д9. Розв’язування
експерименталь-
них задач

Практична робота № 3
Розвязування експериментальних задач


Урок узагальнення знань


Контрольна робота №2


Захист навчальних проектів
Сполуки основних класів у будівництві і побуті
Хімічний склад і використання мінералів
Вирощування кристалів солей
Вплив хім. Сполук на довкілля і здоров´я людини.


7класСкладено згідно «Програми для загальноосвітніх навчальних закладівХімія 7-9 класи» Київ 2015 Підручник: М.М. Савчин Хімія 7клас.- Київ: Академія,2015
№ з.п.

Тема уроку
Хімічний експеримент
Дата

1
1
Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії  хімії.
Д. 1. Взаємодія натрій гідроген карбонату з оцтовою к-тою.  Д .2Зміна забарвлення природніх індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.2
2
Правила поведінки учнів в кабінеті хімії. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом кабінету хімії, маркування небезпечних речовин.
Л.д.1. Дослідження будови полум»я.
Л.д.2. Ознайомленняз маркуванням небезпечних речовин (наприкладі побутових хімікатів)


3
3
П.р. №1.  Прийоми поводження  з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.4
4
Навчальний проектХімічні речовини навколо нас.Тема 1 Початкові хімічні поняття 21год
5
1
Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.6
2
Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.7
3
Фізичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.
Л.р.3.  Ознайомлення із фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.


8
4
П.р. 2 Розділення неоднорідної суміші.9
5
 Хімічні елементи, їх назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі10
6
Хімічні елементи, їх назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі11
7
Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів
Д.3. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва


12
8
Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.Виставлення тематичної оцінки
13
9
Хімічні формули речовин. Прості і складні речовини. Багатоманітність речовин.
Л.д2.Ознайомлення із зразками простих і складних реч.


14
10
Метали й неметали. Металічні й неметалічні елементи.
Д.4. Зразки металів і неметалів.


15
11
Валентність хімічних елементів.
Складання формул бінарних сполук за валентністю хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.16
12
Валентність хімічних елементів.
Складання формул бінарних сполук за валентністю хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.17
13
Контрольна робота № 1Виставлення тематичної оцінки
18
14
Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.19
15
Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.20
16
Масова частка елемента в речовині.21
17
Розв’язування задач на обчислення масової частки елемента і на виведення формули речовини за масовими частками елементів у ній.22
18
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин
Л.Д. 5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запа-ху, тепловим ефектом. Л.д. 3. Проведення хімічних реакцій


23
19
Практична робота 3.Дослідження фізичних і хімічних явищ  на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.


Взаєм. Харч соди з соком квашен капусти
24
20
Закон збереження маси речовини під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння
Д.5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин


25
21
Закон збереження маси речовини під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння26
22
проектВиставлення тематичної оцінки

                        Тема 2. Кисень
26
1
Повітря, його склад. Окси-ген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширення у природі, фізичні властивості.27
2
Повітря, його склад. Окси-ген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширення у природі, фізичні властивості.28
3
Одержання кисню в промисловості. Способи збирання кисню.29
4
Одержання кисню в лабораторії.Реакція розкладу. Поняття про каталізатори.  Доведення наявності кисню.
Д.6. Добування кисню з гідроген пероксиду


30
5
Одержання кисню в лабораторії.Реакція розкладу. Поняття про каталізатори.  Доведення наявності кисню.
Д.7 Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.
Д.8. Доведення наявності кисню.


31
6
П. р.№4.Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних природних каталізаторів, доведення його наявності.32
7
Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речо-винами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Рекція спучення33
8
Поняття про оксиди, окис-нення. (горіння, повільне окиснення, дихання)  Умо-ви виникнення та припи-нення горіння.
Д.9. Спалювання простих і складних речовин.

Хімічні властивості кисню: взаємодія з складними речовинами (окиснення метану, гідроген сульфіду)34
9
Колообіг Оксигену у природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.35
10
Навчальні проекти.Проблема забруднення по-вітря та шляхи розв’язуван-ня її.36
11
Урок узагальнення знань37
12
Підсумковий урокВиставлення тематичної оцінки

                   Тема 3 Вода.
38
1
Вода, склад молекули, по-ширеність у природі, фізичні властивості. Вода - розчинник39
2
Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.40
3
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.41
4
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.42
5
Виготовлення розчину
Д.10  Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.


43
6
П.Р5. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.44
7
Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.
Д.11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори
Д.12. Взаємодія карбон (ІV) оксиду з водою.Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.


45
8
Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.
Л.д. 10 випробування водних розчинів кислот і лугів інди-каторами


46
9
Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.47
10
Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах


Очищення води за допомогою власноруч виготовленого фільтру
48
11
Контрольна робота №2Виставлення тематичної оцінки

Немає коментарів:

Дописати коментар